فولادهای زنگ نزن آستنیتی

  • 0

فولادهای زنگ نزن آستنیتی

اساسا آلیاژهای سه تایی Fe-Cr-Ni  هستند.

16-25 درصد کروم و 7-20 در صد نیکل

در تمام عملیات گرمایی معمولاً دارای ساختار FCC اند.

نیکل قابلیت جایگزینی با منگنز را تا حدی دارد، به صورتی که تغییر فازی ایجاد نشود.

مقاومت به خوردگی و شکلپذیری مناسب از ویژگی های بارز این آلیاژهاست.

نوع 304 و 302 بیشترین کاربرد را دارند که نوع 316 با 2.5 درصد Mo با طراحی بر مبنای 304 مقاومت به خوردگی بهتر و استحکام بیشتری در دماهای بالا دارد.

مقادیر بالای کروم (23 تا 25%) مانند 309 و 310 در دماهای بالا کاربرد دارند.