بدنه پمپ

  • 0

بدنه پمپ

بدنه (casing) پمپ ها شامل دو نوع حلزونی (volute) و دیفیوزر (diffuser) هستند که هر دو نوع آن در صنایع ریخته گری آذرفولاد ریخته گری می شوند. این محفظه ها در آلیاژ و اندازه های مختلف قابل ریخته گری هستند.

بدنه حلزونی مایع را از بیرونی ترین قطر یک ایمپلر گرفته و سرعت مایع را به فشار تبدیل می کند.

آلیاژهایی که برای بدنه پمپ ها در این صنایع ریخته می شوند:

فولادهای ساده کربنی Carbon Steel

فولادهای زنگ نزن ( استیل) Stainless Steel (سری 300، 400 و … )

چدنی Cast Iron ( خاکستری، داکتیل، آلیاژی و … )

برنزی Bronze

برنجی Brass

آلومینیومی Aluminum

 


  • 0

تولید تخصصی انواع ایمپلر (پروانه پمپ)

پروانه پمپ(ایمپلر)، سیال پمپ شده را گرفته و به کمک موتور الکتریکی یا محرک به سرعت آن اضافه می کند. پروانه به تنهایی شبیه پروانه قایق یا پروانه هواپیماست. به عنوان قانون کلی سرعت پروانه و قطر آن، اندازه سر پمپ یا فشار خروجی تولیدی را تعیین می کند و همچنین به طور کلی سرعت و ارتفاع پره های پروانه ، جریانی را که پمپ می تواند تولید کند را تعیین می کند.

آلیاژ انواع پروانه ها با شکل های مختلف که در صنایع ریخته گری آذر فولاد تولید می شوند:

فولادهای ساده کربنی Carbon Steel

فولادهای زنگ نزن ( استیل) Stainless Steel (سری 300، 400 و … )

چدنی Cast Iron ( خاکستری، داکتیل، آلیاژی و … )

برنزی Bronze

آلومینیومی Aluminum